Dokumenty dla Akcjonariuszy

5. WEZWANIE DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Morszków 13 stycznia 2021

Prezes Zarządu komplementariusza spółki pod firmą OWOLOVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Morszkowie, adres: Morszków nr 56, 08-304 Jabłonna-Lacka, REGON: 384005008, NIP: 8231666482, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000797550 (dalej: „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) po raz piąty wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. adres: Morszków nr 56, 08-304 Jabłonna-Lacka w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00.

Krzysztof Wasielewski
Prezes Zarządu komplementariusza
OWOLOVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

4. WEZWANIE DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Morszków 18 grudnia 2020

Prezes Zarządu komplementariusza spółki pod firmą OWOLOVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Morszkowie, adres: Morszków nr 56, 08-304 Jabłonna-Lacka, REGON: 384005008, NIP: 8231666482, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000797550 (dalej: „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) po raz czwarty wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. adres: Morszków nr 56, 08-304 Jabłonna-Lacka w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00.

Krzysztof Wasielewski
Prezes Zarządu komplementariusza
OWOLOVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

3. WEZWANIE DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Morszków 28 listopada 2020

Prezes Zarządu komplementariusza spółki pod firmą OWOLOVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Morszkowie, adres: Morszków nr 56, 08-304 Jabłonna-Lacka, REGON: 384005008, NIP: 8231666482, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000797550 (dalej: „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) po raz trzeci wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. adres: Morszków nr 56, 08-304 Jabłonna-Lacka w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00.

Krzysztof Wasielewski
Prezes Zarządu komplementariusza
OWOLOVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

2. WEZWANIE DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Morszków 28 paźdzernika 2020

Prezes Zarządu komplementariusza spółki pod firmą OWOLOVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Morszkowie, adres: Morszków nr 56, 08-304 Jabłonna-Lacka, REGON: 384005008, NIP: 8231666482, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000797550 (dalej: „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) po raz drugi wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. adres: Morszków nr 56, 08-304 Jabłonna-Lacka w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00.

Krzysztof Wasielewski
Prezes Zarządu komplementariusza
OWOLOVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

1. Wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji

Morszków 30 wrzesień 2020

Prezes Zarządu komplementariusza spółki pod firmą OWOLOVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Morszkowie, adres: Morszków nr 56, 08-304 Jabłonna-Lacka, REGON: 384005008,
NIP: 8231666482, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000797550 (dalej: „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. adres: Morszków nr 56, 08-304 Jabłonna-Lacka w dniach roboczych
(od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00.

Krzysztof Wasielewski
Prezes Zarządu komplementariusza
OWOLOVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.